THiNKNET BugEyes
& GIS Survey

“ BugEyes เห็น... คุณเห็น ”

THiNKNET BugEyes เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาในการออกสำรวจพื้นที่ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลพิกัดพร้อมรูปภาพมาสร้างจุดสำคัญ(POI) เช่น ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หน่วยราชการ ทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่าการสำรวจแบบธรรมดา

bugeyes
filter
LadyBug Cap Pro

ด้วยเทคนิคการเก็บภาพความละเอียดสูงรอบทิศทางผสานกับการเก็บพิกัด Geo Location ทำให้ THiNKNET BugEyes เก็บข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางได้อย่างต่อเนื่อง

เราเพิ่มความเสถียรของระบบนำทาง GPS เพื่อความแม่นยำที่มากกว่า ด้วยเทคโนโลยีการวัดความเร็วของรถและนำมาคำนวณกับพิกัด Geo Location บนซอฟท์แวร์เฉพาะจาก THiNKNET ทำให้ทุกรายละเอียดของข้อมูลนั้นถูกต้องและสมบูรณ์